Seminář: Střet zájmů jako riziko podvodů

Publikováno: 26. dubna 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář na téma „Střet zájmů jako riziko podvodů“ se zaměřením na veřejné zakázky a fondy EU. TI se věnuje problematice střetu zájmů dlouhodobě stejně jako evropským fondům. V rámci tohoto tématu již proběhly dvě mezinárodní konference – EU fondy: Řízení rizik podvodů a Střet zájmů jako riziko podvodů.

olaf-stret-zajmu-mikolaskova-spurny

Mezinárodní konference – Střet zájmů jako riziko podvodů | zdroj: TI

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se koná ve středu 26. dubna 2017 od 9:30 do 14:00 v Braunově domě (Karlovo nám. 671/24, Praha 1)

PROGRAM

9:30 9:45 Úvod, seznámení s programem, představení projektu
9:45 11:00 Co je střet zájmů – definice, právní úprava, povinnosti dotčených osob, dohled a kontrola, sankce  ·         Martina Mikolášková,Transparency International
11:00 11:45 Transparentnost a zapojení veřejnosti, prevence střetu zájmů(Případová studie) ·         Martina Mikolášková, Ivana DufkováTransparency International
11:45 12:30 Oběd
12:30 13:00 Indikátory rizika střetu zájmů, doporučení k jejich minimalizaci ·         Ivana DufkováTransparency International
13:00 13:30 Prezentace praktických zkušeností účastníků
13:30 13:45 Diskuse, zpětná vazba
13:45 14:00 Shrnutí výstupů semináře

REGISTRACE

Registrujte se, prosím, na e-mail adamova@transparency.cz nebo na tel.: +420 224 240 895.

Zároveň prosíme účastníky, aby si připravili krátkou prezentaci svých zkušeností s řízením rizika střetu zájmů.

 

SÍŤUJEME

Sdílejte nás s hashtagem projektu #stretzajmu

 

Konference se koná v rámci programu Hercule III podporovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

olaf-logo-official