Společně proti korupci

Publikováno 20. 04. 2015

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt byl jeden ze závěrů mezinárodního semináře, kterým vyvrcholil projekt Justice proti korupci, jež v roce 2014 realizovala Transparency International Česká republika a Transparency Serbia v rámci Programu transformační spolupráce. 

Co konkrétně děláme

Úspěšný průběh projektu, jeho výstupy i zájem účastníků o další spolupráci vyústily v projekt Společně proti korupci, který obě organizace realizují v rámci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky v tomto roce. Zaměřuje na zvýšení profesionality práce orgánů činných v trestním řízení cestou odborného vzdělávání policistů, soudců a státních zástupců na základě srovnávací studie praxe v oblasti typických korupčních případů. Jejím výstupem bude formulování doporučení pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců v oblasti vyšetřování a stíhání případů korupce. Ta pomohou nejen jasně formulovat požadované standardy, ale ukáží i konkrétní aspekty odhalování případů korupce, kterým je potřeba věnovat pozornost, aby bylo možné toto protiprávní jednání efektivně postihovat. Součástí projektu bude i mezinárodní seminář v České republice a mezinárodní konference v Srbsku.

Jaké máme výsledky

Kromě navázání úzké spolupráce soudců a státních zástupců pracujících v oblasti odhalování a postihu korupce je výstupem projektu i publikace „Jak bojovat s korupcí – aktuální problémy a témata práce represivních protikorupčních orgánů v kontextu integrace do EU“.

Informace a zrealizované aktivity v rámci projektu naleznete níže:

Jaký je dopad reforem na každodenní život? – 23. až 25. 4. 2015

Společně proti korupci – čelíme stejným výzvám – 21. až 24. 9. 2015

Pro demokratizaci Srbska je nezbytná plná nezávislost státních zástupců – 15. 12. 2015

Publikace „Sankcionisaje korupcije“ – 15. 12. 2015

 

Donoři

Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Výše finanční podpory MZV: 1.035.900,- Kč

 

Projekt je realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

Bojujte proti korupci s námi.