Proces příprav Národního plánu obnovy je ukázkovým příkladem netransparentnosti

Národní plán obnovy (NPO) spěje ke své finalizaci. Jeho vznik je však poznamenán omezenou veřejnou diskusí, omezenými možnostmi uplatňovat připomínky a obecně malou mírou participace veřejnosti. Materiál, který začal vznikat v srpnu loňského roku, bude přesto předložen ke schválení Evropské komisi. Transparency International ČR (TI) také upozorňuje, že do mezirezortního připomínkového řízení navíc nemá přístup občanská společnost, odborné a vědecké instituce apod., na rozdíl od silných zájmových skupin.