Proč podpořit českou Transparency International?

Transparency International ČR (TI) je nevládní protikorupční tým, který 25 let řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

Tým TI | fotografie: Jan Volejníček

V roce 2024 tvoří náš tým v Česku 13 zaměstnanců a 7 stážistů. Fungujeme s rozpočtem kolem 15 milionů korun ročně.

Ačkoliv jsme součástí globální sítě, téměř všechny prostředky na naše každodenní fungování získáváme od českých individuálních a firemních dárců. Většina našich podporovatelů se sdružuje v Klubu Transparency International, skrze který s nimi komunikujeme a který jim nabízí řadu členských výhod. Aktuální přehled našich firemních dárců naleznete zde.

Kromě toho soutěžíme o nenárokové granty a dotace od nadací i z veřejných prostředků. Realizujeme několik jasně definovaných a cílených vzdělávacích a analytických projektů financovaných z různých českých i evropských institucí a nadací. Aktuální přehled organizací, s jejichž finanční podporou realizujeme konkrétní projekty naleznete zde.

Na své obecně prospěšné aktivity získáváme prostředky i výdělečnou činností – realizujeme školení, analýzy korupčních rizik pro firmy, on-line školení pro firmy i veřejný sektor.

Naše velké díky patří i dlouholetým partnerům TI, kteří nám poskytují nefinanční výhody. Aktuální přehled partnerů TI naleznete zde.

Nestrannost a transparentní financování

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.).

Bankovní číslo provozního účtu TI: 197958078/0300 (ČSOB, a.s.)

Podrobné informace o našem financování, včetně příjmů a výdajů, můžete najít v naší aktuální výroční zprávě za rok 2023.

Jsme hrdými nositeli špatných zpráv | zdroj: TI

Firemní členství v Klubu Transparency International

Klub Transparency International byl založen v roce 2011 jako platforma pro podporovatele, kteří věří, že bojovat s korupcí má smysl. Jedná se nejen o významný zdroj financování našich aktivit, ale také morální podporu celé organizace. Díky našim podporovatelům dokážeme zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů. Děkujeme Vám za podporu!

STÁT SE FIREMNÍM ČLENEM KLUBU TI

Logo Klubu TI | zdroj: TI

Výhody a podmínky firemního členství v Klubu TI

Členové Klubu Transparency International se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými v rámci dokumentu „Etický kodex zakladatelů, pracovníků kanceláře, členů Správní rady a Dozorčí rady Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI)“.

Členem Klubu TI se stává ta firma či společnost, která finančně přispěje na činnost TI.

Příspěvky pro firemní členy jsou aktualizovány na začátku každého kalendářního roku.

Příspěvky nad 1.000.000 korun podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.

Členství v klubu vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v klubu zaniká v případě nezaplacení příspěvku na následující období a to nejpozději dva měsíce po skončení doby platnosti předchozího příspěvku.

TI si vyhrazuje právo neschválit nebo zrušit členství jakékoliv firmy v Klubu TI a vrátit dar. O tomto kroku rozhodne Správní rada TI.

Každý člen Klubu TI obdrží dokument potvrzující členství v Klubu TI.

TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Jméno dárce – firmy bude uvedeno na webu a ve výroční zprávě.

Členství v Klubu TI nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.

Členství v Klubu TI žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost členské firmy.

Pro rok 2024 a dále jsou finanční dary stanoveny takto

Patron, firemní člen od 100.000 korun / ročně

General, firemní člen od 25.000 korun / ročně

Basic, firemní člen od 10.000 korun / ročně

Firemní členové Klubu TI získávají

Darovací certifikát.

Daňové zvýhodnění.

Uvedení společnosti ve výroční zprávě a na webu TI.

Informaci o využití darovaných prostředků Klubu TI.

Měsíční elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o naší práci v posilování právního státu a boji proti korupci.

Výroční zprávu.

Pozvánky na akce pořádané TI (workshopy, debaty, semináře, výroční setkání Klubu TI).

V rámci členství v Klubu Transparency International je možné využít i dalších na míru šitých služeb. Může se jednat například o přednášky pro zaměstnance, osobní konzultace či různé formy školení. Podmínky poskytnutí jsou dohodnuty předem s každou firmou, která projeví o tyto služby zájem.

Partneři

TI má široké portfolio finanční zdrojů, které pocházejí od individuálních dárců, firemních podporovatelů, nadací, evropských institucí či z veřejných prostředků. Právě tato diverzifikace příjmů nám zaručuje nestrannost a vyváženost.

Kromě financí nám některé společnosti poskytují zdarma své služby.

Česká stavební firma EDIKT nás podporuje finančně již devátým rokem, a to částkou 20 000 korun.
MEDIA ENERGY nám zajišťují technické zázemí pro naše webové projekty. Také se podílí na tvorbě a vývoji našich webových stránek, které tvoří pro TI za zvýhodněné ceny.
Picards nám bez nároku na odměnu pomáhají s online komunikací a nastavením UX pro naše webové stránky.
Společnost IMPER.CZ poskytuje TI zdarma svoje služby a nástroje: MERK.CZ a MONITORA.CZ.
S GoOut.cz spolupracujeme na propagaci našich veřejných akci.
Anglo-americkou vysokou školou dlouhodobě spolupracujeme na vzdělávacích aktivitách formou odborných seminářů a konferencí.
Saatchi & Saatchi s námi bez nároku na odměnu spolupracovali na sportovní kampani Korupční víceboj.
Profesionálové z agentury 2Fresh nám bez nároku na odměnu pomohli realizovat v roce 2018 kampaň Růžový patník, kterou jsme oslavili 20 let působení v České republice.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje TI nástroj CRIBIS pro mapování vazeb a zjišťování informací o obchodních subjektech.
Komunita špičkových vývojářů, designérů a produkťáků z Česko.Digital nám pomáhá skrze jedničky a nuly měnit Česko k lepšímu, a to v rámci společného projektu s Hlídačem státu Naši politici.
Profesionálové z nevládní organizace Hlídač státu spolupracují s TI a Česko.Digital na společném projektu Naši politici, kde poskytují data a nabyté zkušenosti se získáváním veřejně dostupných databází od státní správy.
Nadační fond rodiny Orlických podpořil naši protikorupční organizaci částkou 200 000 korun.

 

NEOCENITELNOU POMOC NÁM POSKYTUJÍ FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TI

Členství Patron

Členství General

Členství Basic​

Dále spolupracujeme

Transparency International ČR je od roku 2018 členem Divácké rady ČT, a to spolu s dalšími více než 60 zástupci institucí a spolků, které sdružují různé divácké skupiny a zároveň se angažují ve veřejném životě. Cílem rady je široká diskuse, jak se má veřejná služba České televize dále rozvíjet a zda případné rozšiřování služby, kterou ČT poskytuje svým divákům, jde směrem, který vytváří novou přidanou hodnotu, novou veřejnou službu, kterou diváci očekávají.

Bojujte proti korupci s námi.