Předávání protikorupčního know-how organizaci MATA v Myanmaru


Proč se věnujeme tomuto projektu

Boj proti korupci je primárním posláním Transparency International. Prostřednictvím mnoha projektů, iniciativ a monitoringu se snažíme dohlížet na veřejné zakázky, (ne)transparentní konání a jiné aktivity veřejných, ale i soukromých subjektů. Pokoušíme se pomáhat občanské společnosti a veřejné správě účinně bojovat s korupcí už dlouhá léta. A právě tyto bohaté zkušenosti, navíc nabyté v prostředí společensko-politické transformace, chceme předat dál – organizaci MATA v Myanmaru.

Situace v Myanmaru je složitá – dynamická transformace a demokratizace s velkým potenciálem probíhá již od roku 2010. Naráží však na řadu systémových nedostatků a překážek. V zemi funguje oficiální protikorupční agentura vlády, ta však teprve ohledává základní principy protikorupčních postupů a buduje svou agendu.

Nevládní sektor je velmi pestrý a bohatý na množství nezávislých organizací. Jejich postavení však není růžové a vládními a armádními strukturami jsou spíše trpěny – pod podmínkou, že jejich aktivity nebudou s aktivitami režimu kolidovat.

Naším cílem je proto pomoci rozvinout protikorupční projekty a vytvořit strategii pro upevnění pozice střechové organizace Myanmar Alliance for Transparency and Accountability jako efektivního watchdogu v boji za odpovědnost a transparentnost veřejné správy v Myanmaru.

Co konkrétně děláme

  • Proškolit státní úředníky v oblasti protikorupčního vzdělávání a transparentního fungování veřejné správy.
  • Iniciovat širokou koordinační debatu mezi nestátními organizacemi pracujícími v sektoru dobrého vládnutí, věcí veřejných a státní správy.
  • Posílit odborné kapacity partnerské organizace a vybavit je znalostmi pro další šíření znalostí v oblasti boje proti korupci, a tedy pomoci budovat efektivní watchdog.
  • Vytvořit protikorupční vzdělávací materiály pro zaměstnance státní správy a nevládních organizací s možnostmi dalšího využití pro širší cílové skupiny.

 

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt MATA-TI je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Související novinky

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu

2018 Novinky a komentáře


Země zmítaná etnickými rozbroji a aktuálně procházející bolestivou transformací z vojenské diktatury k hybridnímu demokratickému režimu je exemplárním příkladem toho, jak bezprostředně souvisí korupce s každodenním životem, byť se to na první pohled nezdá. Naši myanmarští kolegové předvádějí obdivuhodnou profesionalitu a nasazení při jejím umenšování a naší snahou je vytvořit pro ně několik metodických nástrojů, které jim práci usnadní. Více se dozvíte ze zprávy našeho kolegy Ondřeje Cakla.

Blog Ondřeje Cakla: „Co jsme v Barmě platní?“

2018 Blogy Novinky a komentáře


Poznal jsem v životě dva občanské aktivisty, kteří pro mě představují definiční naplnění toho, kým aktivista má být. Jednoho z nich jsem poznal v Myanmaru, díky práci naší pobočky, leč in absentia...

Blog Ondřeje Cakla: „Myanmar: Jevištní demokracie jako metoda, state capture jako účel“

2019 Blogy Novinky a komentáře


Jedním z cílů naší organizace je podpora a šíření demokratických principů v zemích, kde se jich nedostává ani tou měrou, jakou se jich dostává nám v ČR. Myanmar (Barma) prochází přibližně od roku 2008 transformací z vojenského režimu v hybridní demokracii. Alespoň zvenku to tak vypadá. Smyslem naší mise je pak mimo jiné poskytnout určitou zpětnou vazbu jak nevládním organizacím tak státním institucím snažícím se o zlepšení správy věcí veřejných. Jak napovídá nadpis, musíme důvody k optimismu teprve hledat.