Pracovní návštěva TI-AM v Česku

Publikováno: 31. března 2018

První arménský projekt, který naše pobočka realizuje, se zaměřuje na problematiku whistleblowerů. Program Transition MZV ČR zahájil pilotní rok projektů v této zemi a proto jsme neváhali, a spolupráci nabídli arménské pobočce Transparency International. Projekt jsme odstartovali návštěvou dvou arménských expertek v ČR, během které se řešily detaily projektu i obecná problematika ochrany oznamovatelů s externími odborníky.

Setkání se senátorem Liborem Michálkem | zdroj: TI

První den studijního pobytu proběhlo interní setkání zástupců TI ČR a obou účastnic studijního pobytu, celý den se odehrál v kanceláři TI ČR. Výkonná ředitelka arménské pobočky Sona Ayvazyan a právnička a projektová koordinátorka Liana Ghaltaghchyan si vyslechly úvodní slovo vedoucí projektu Sylvie Kloboučkové a právníka TI Petra Leyera, následně došlo ke sdílení úvodních postřehů k projektu, k tématu whistleblowingu a ke shodám a rozdílům v české a arménské praxi.

 

Whistleblowing v nevládním sektoru

Další část setkání obsahovala již konkrétní detaily právního rámce v Arménii a legislativním návrhům, které se objevily během historie v českém prostředí. Tohoto segmentu se zúčastnila expertka neziskové organizace Oživení o.s. Lenka Ježková, která poskytla další vhled do právního poradenství whistleblowerům ze strany občanského sektoru. Byly konzultovány jednotlivé technikálie a legislativní formulace, zároveň však byl věnován prostor jejich reflexi a různé míře realizovatelnosti na základě politického a společenského prostředí. Diskutována byla především politická situace v Arménii.

 

Možnosti veřejné osvěty

Poslední část prvního dne se nesla ve znamení kampaně a veřejné osvěty. Vedoucí komunikace a fundraisingu TI ČR David Kotora spolu s asistentkou PR Luciou Vilimovskou představili kampaň #Zapískej realizovanou TI ČR v roce 2015 a zároveň nastínili hlavní úskalí komunikace této problematiky, možná úzká místa, ale také pozitivní možnosti takové kampaně. To bylo doplněno arménskými kolegyněmi o tehdejší realitu arménské společnosti a politiky, a zároveň také možnostmi, které občanský sektor v této rovině má.

 

Kulatý stůl: Senát, Úřad vlády i TI

Druhý den byl věnován setkáním se zástupci relevantních českých úřadů zabývajících se mechanismy pro ochranu whistleblowerů. Nejprve proběhlo setkání se senátorem Liborem Michálkem v prostorech Senátu ČR, který je zároveň whistleblowerem a této problematice se aktivně věnuje ze své pozice legislativce. Účastnicím pobytu senátor Michálek převyprávěl historii svého případu a svou činnost následně na tuto zkušenost navázanou. Spojení aktivního whistleblowera a následně autora legislativního návrhu na ochranu oznamovatelů bylo pro arménské účastnice vítaným vhledem do situace, jelikož v Arménii žádný takovýto případ dosud nenastal.

Následně se obě arménské účastnice a doprovod z řad TI ČR ve složení Sylvie Kloboučková, Petr Leyer a Lucia Vilimovská přesunuli na schůzku se zástupci Úřadu vlády ČR, která se konala v pražské kavárně Cafe Montmartre. Dalibor Fadrný a František Kučera z Oddělení boje s korupcí představili pohled na ochranu whistleblowerů z pozice státního úřadu. Debatovalo se o českých legislativních návrzích, o práci vládního Oddělení boje s korupcí, Radě vlády pro boj s korupcí a politickém nastavení. Stejný vhled pak přinesly naše arménské účastnice do situace v jejich zemi.

 

Projekt je financován z programu MZV ČR.

Související projekty

Ochrana whistleblowerů v Arménii

Whistleblowingu se věnujeme již řadu let. Naši právníci pomohli desítkám whistleblowerů a neúnavně bojují za funkční legislativu. Praktická zkušenost a desítky kauz jsou jasným důkazem, že společenské mínění se přehoupává od názoru, že jde o …

Vice o projektu