Pozvánka na workshop: Rozkrývání vlastnických struktur v praxi

Publikováno: 19. září 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Rozkrývání vlastnických struktur v praxi“, na kterém budeme pomocí Praktického průvodce a pomocného elektronického nástroje názorně rozkrývat konkrétní vlastnické a majetkové struktury (včetně příkladů z mediálně známých kauz).

Kulatý stůl: Jak na rozkrývání vlastnických struktur | zdroj: TI

Workshop pořádá Transparency International ČR v rámci programu Herkules III podporovaném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a navazuje na Kulatý stůl konaný v květnu 2017.

 

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Workshop se uskuteční v úterý 19. září 2017 od 9:30 do 13:00 v Braunově domě (Karlovo nám. 24, Praha 1).

 

WORKSHOP POVEDE

  • Ondřej Vondráček, právní expert v oblasti vlastnických struktur společností (Evropská komise)
  • Lukáš Pečeňa, auditor
  • Pavel Fidrmuc, IT expert

Občerstvení bude zajištěno.

 

REGISTRACE

Registrujte se, prosím, na e-mail adamova@transparency.cz.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do pátku 15. září 2017. Kapacita je omezena. Těšíme se na Vás!

 

Workshop se koná za podpory programu Evropské unie Herkules III (2014-2020), který je realizován Evropskou komisí. Byl vytvořen na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské Unie. Výhradní odpovědnost za obsah komunikace  nesou její autoři. Evropská komise není odpovědná za jakékoli další využití informací v komunikaci obsažených.

Problematice skrytých vlastnických struktur obchodních společností a daňových rájů se věnujeme dlouhodobě. V současné době jde o výrazný zdroj korupčních rizik zejména ve státech západní Evropy. Nástroje umožňující agresivní daňovou optimalizaci jsou ekonomickou hrozbou promítající se nejen do státních rozpočtů, ale i do nerovných podmínek v celém soukromém sektoru.

Související projekty

Jasné vlastnické a daňové struktury příjemců veřejných peněz

Mediálně exponované kauzy jako Luxleaks či Panama Papers potvrdily, že agresivní daňové plánování a skrývání skutečného vlastnictví ‎jsou závažným problémem současné globální ekonomiky. Představují především ideální nástroj pro zakrývání střetů zájmů a výnosů z nelegální …

Vice o projektu

Související novinky