Pozvánka na tiskovou konferenci: „Korupce z pohledu genderu“

Publikováno: 15. února 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci Transparency International (TI): „KORUPCE Z POHLEDU GENDERU“, kterým jsme se zabývali v projektu NEÚPLATNÉ ŽENY? GENDEROVÉ DIMENZE KORUPCE.

Banner Neuplatné ženy

Projekt „Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce“ | zdroj: TI

Na tiskové konferenci představíme výsledky Analýzy korupčních trestných činů z pohledu genderu a aktuální data o procentuálním zastoupení žen na českých ministerstvech, výsledky inovativního sociologického průzkumu agentury STEM/MARK na téma: Jak vnímají souvislost genderu a korupci občané ČR?  Jaká jsou aktuální opatření k rovnoprávnému zastoupení mužů žen v soukromém i státním sektoru a jak se ke genderovému aspektu korupce staví členské státy GRECO (Groups of States Against Corruption)?

 

NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPÍ:

  • Martina Mikolášková, koordinátorka odborných výstupů projektu a právnička TI
  • Lucie Žáčková, analytička agentury STEM/MARK
  • Jana Smiggles Kavková, ředitelka Fórum 50 %, členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
  • Romana Volejníčková, Sociologický ústav AV ČR
  • Vita Habjan Barborič, gender rapporteur GRECO (Group of States Against Corruption)

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Tisková konference se koná v úterý 23. 2. 2016 od 12:00 v sále APLAUS hotelu GRANDIOR (Na Poříčí 42, Praha 1). Na tiskovou konferenci dále navazuje mezinárodní genderová konference, na kterou Vás také srdečně zveme.

Prosíme Vás o akreditaci na e-mailové adrese press@transparency.cz.

Pro další informace kontaktujte Lenku Lenochovou na e-mailu: lenochova@transparency.cz nebo telefonním čísle +420 224 240 895.

Kompletní pozvánka je ke stažení zde.

 

SÍŤUJEME:

Sdílejte nás s hashtagem projektu #NeuplatneZeny

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme šanci (že)nám podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org

Jak vnímají souvislost genderu a korupci občané ČR? Jaká jsou aktuální opatření k rovnoprávnému zastoupení mužů žen v soukromém i státním sektoru a jak se ke genderovému aspektu korupce staví členské státy GRECO (Groups of States Against Corruption)?

Související projekty

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Zároveň se stále nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích. …

Vice o projektu