Pozvánka na seminář: Střet zájmů jako riziko podvodů

Publikováno: 11. října 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Střet zájmů jako riziko podvodů“, který se bude zaměřovat na veřejné zakázky a EU fondy.

Ivana Dufková, projektová manažerka TI, zahajuje mezinárodní konferenci na téma: „Střet zájmů jako riziko podvodů“ | zdroj: TI

Seminář pořádá Transparency International ČR v rámci programu Herkules III podporovaném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Akce navazuje na březnovou mezinárodní konferenci.

 

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční ve středu 11. října 2017 od 9:30 do 14:00 v Braunově domě (Karlovo nám. 24, Praha 1).

 

SEMINÁŘ POVEDE

  • Martina Kotouček Mikolášková, vedoucí Právní poradny TI
  • Ivana Dufková, projektová vedoucí Transparency International

Občerstvení bude zajištěno.

 

REGISTRACE

Registrujte se, prosím, na e-mail adamova@transparency.cz.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do pátku 6. října 2017. Kapacita je omezena. Těšíme se na Vás!

 

Seminář se koná za podpory programu Evropské unie Herkules III (2014-2020), který je realizován Evropskou komisí. Byl vytvořen na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské Unie. Výhradní odpovědnost za obsah komunikace  nesou její autoři. Evropská komise není odpovědná za jakékoli další využití informací v komunikaci obsažených.

Hlavním cílem projektu „Střet zájmů jako riziko podvodů“ je zvýšit prostřednictvím lepšího řízení a prevence střetu zájmů efektivitu využívání veřejných prostředků, které zahrnují i prostředky EU investované v České republice.

Související projekty

Střet zájmů jako riziko podvodů

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. …

Vice o projektu