Pozvánka na kulatý stůl: „Ideální fungování Pražské platformy“

Publikováno: 11. února 2016

Děkujeme, že jste vyjádřili zájem o projekt Pražské platformy. Abychom ji mohli dále rozvíjet, chceme slyšet i Váš názor a doporučení.

Pražská platforma - header

Facebook skupina „Pražská Platforma“ | zdroj: TI

Zveme Vás proto na úvodní setkání pod záštitou Transparency International a Pražského fóra dne 17. února 2016 od 17.00 do 19.00 hodin CERGE-EI (salonek Venuše, 1. patro, Šebkův palác, Politických vězňů 7, Praha 1).

 

Kulatého stolu se kromě zástupců Pražského fóra a Transparency International zúčastní i hosté:

  • Martin Veselý z Architectural Institute in Prague
  • zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 

Rámcová témata k diskusi všech zúčastněných:

  • Potřeby pražských občanských iniciativ, vzájemná komunikace, tvorba projektů, sledování aktivit ostatních, možnosti zapojení dobrovolníků, atp.
  • Přínos občanské společnosti, vliv občanské angažovanosti na rozvoj města
  • Zkušenosti členů občanských iniciativ s prosazováním svých záměrů a možnosti propojení občanského sektoru a státní správy (samosprávy), komunikace s Magistrátem hlavního města Prahy (Dotazy radním), možnosti zprostředkování prostor pro práci i setkávání (IPR)
  • Další síťování občanských iniciativ působících v Praze, využitelnost Pražské platformy, diskuze nad slabými a silnými stránkami

 

Kapacita akce je omezená, přihlášky zasílejte na mikolaskova@transparency.cz.

 

Tereza Kněžourková, Pražské fórum

Ivana Dufková, Transparency International

 

Kompletní pozvánka je ke stažení zde.

 

Pražská platforma je iniciativa Pražského fóra, na které spolupracují členky Studentského klubu Transparency International Praha v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti. Je založena na konceptu „burzy“, kde si mohou zástupci občanských iniciativ vyměňovat nejen zkušenosti z oblasti občanské angažovanosti, ale i vzájemně si poskytovat rady, případně sdílet materiální vybavení nezbytné pro činnost občanských iniciativ, pořádání happeningů či jiných akcí. Zapojit se do této otevřené platformy lze ve Facebookové skupině Pražská platforma.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Zveme Vás proto na úvodní setkání pod záštitou Transparency International a Pražského fóra dne 17. února 2016 od 17.00 do 19.00 hodin v CERGE-EI.