Pozvánka na konferenci: „Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce“

Publikováno: 15. února 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní genderovou konferenci „Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce“ pořádanou Transparency International Česká republika, na které budeme spolu s agenturou STEM/MARK prezentovat výsledky našeho genderového výzkumu.

15Banner Neuplatné ženy

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce | zdroj: TI

Konference se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 od 13.00 do 17.00 v GrandioR Hotelu Praha (sál Aplaus), Na Poříčí 42 110 00 Praha 1.

 

HLAVNÍ TÉMATA: 

  • Podílejí se ženy na korupci ve stejné míře jako muži?
  • Snížil by vyšší počet žen v rozhodovacích funkcích míru korupce, nebo by počet korupčních kauz úměrně vzrostl?
  • Jaká jsou česká genderová specifika z hlediska obsazování vedoucích pozic státní správy?
  • Prezentace výsledků analýzy Transparency International korupčních trestných činů z hlediska genderu, sociologického průzkumu agentury STEM/MARK a genderové obsazení rozhodovacích pozic na českých ministerstvech.

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Konference se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 od 13.00 do 17.00 v GrandioR Hotelu Praha (sál Gracie), Na Poříčí 42 110 00 Praha 1.

Do salonku Gracie hotelu GrandioR se lze dostat buď z ulice Na Poříčí 42, Praha 1 nebo vchodem Designhotelu Elephant, Na Florenci 29, Praha 1 (oba hotely jsou průchozí, konferenční prostory se nachází uprostřed).

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE:

Konferenčním jazykem bude angličtina a čeština, simultánní tlumočení zajištěno.

Registrujte se prosím do 22. února 2016 na e-mailovou adresu: marketa.adamova@transparency.cz nebo na telefonu: +420 224 240 895.

 

Kompletní pozvánka s programem je ke stažení zde.

 

SÍŤUJEME:

Sdílejte nás s hashtagem projektu #NeuplatneZeny

 

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme šanci (že)nám podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní genderovou konferenci „Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce“.

Související projekty

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Zároveň se stále nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích. …

Vice o projektu