V rámci svého etického kodexu razí Allianz dlouhodobě přístup nulové tolerance podvodného jednání a korupce.

Rudolf Kulla, Chief Compliance Officer
Allianz pojišťovna, a.s.

Transparency International svou činností znatelně přispívá k omezování korupce po celém světě. Jsme rádi, že můžeme tuto organizaci podpořit.

Miroslav Uřičař, ředitel právního útvaru
T-Mobile Czech Republic a.s.

Existují společnosti, pro které je nedůležitější vítězství. Pro Skanska, je stejně důležité, JAK „hrajeme“. Výhry si pak můžeme více vážit. I proto je pro nás spolupráce s TI velmi důležitá.

Roman Wieczorek, statutární ředitel
Skanska a.s.

Rozhodli jsme se podporovat TI, protože se domníváme, že účinně napomáhá zavádění transparentních postupů a chování, které budou mít pozitivní dopad nejen na nás a naše podnikání, ale také na budoucí generace.

David Chirnside, partner
Flow East a.s.

Korupce a klientelismus jsou neřády zakořeněné v celé naší společnosti. S hrdostí podporujeme aktivity navracející pořádek, dodržování zákonů a zvyšující morální úroveň národa.

Zbyněk Frolík, generální ředitel
LINET spol. s r.o.

Transparentnost je předpokladem funkčnosti. Pokud se jí nedostává, nic nemůže dobře a efektivně fungovat.

Jiří Šimáně, předseda představenstva
UNIMEX GROUP, a.s.