Podkladový materiál k odbornému semináři o certifikačním systému pro neziskové organizace

  • Typ publikace: Analýza
  • Rok vydání: 2005
  • Ke stažení: certi_cz
Stát ani trh velmi pravděpodobně nedokáží účinně dohlížet na kvalitu poskytovaných služeb a proto zde vzniká obrovský potenciál pro správně nastavené systémy certifikace. Jako příklad zde poslouží neziskové organizace, které svou činnost financují převážně z darů, příspěvků, dotací nebo grantů, tj. které musí samy nebo prostřednictvím specializovaných firem shánět prostředky od státních nebo soukromých organizací.