Petr Vymětal

Absolvoval Fakultu národohospodářskou VŠE v Praze (2002), Fakultu humanitních studií UK v Praze (2008) a doktorká studia na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (2011). Mezi jeho hlavní témata vědecko-výzkumné činnosti patří politicko-ekonomické faktory hospodářské politiky a kvalita institucionálního uspořádání, lobbing a zájmové skupiny, korupce, financování politických stran a kampaní, kvalita vládnutí (governance).