Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek

Pakty integrity jsou jedním z protikorupčních nástrojů nelegislativní povahy. Tato analýza se věnuje vysvětlení pojmů, historii vzniku paktů, základním prvkům paktů. Upozorňuje také na výhody a rovněž rizika jejich aplikace v českém prostředí. Poslední kapitola je vyhrazena doporučením pro zavádění paktů v České republice.