Lifting the Lid on Lobbying

Je pro vás lobbing synonymem netransparentního jednání a lobbista „šedou eminencí“ používající neregulérní nástroje ovlivňování politické scény? S takovým názorem určitě nejste osamoceni. Je to ale pravdivý obrázek? Právě na to se snaží odpovědět projekt financovaný z programu prevence a boje proti korupci Evropské komise Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe.

Rovný přístup všech zájmových skupin k zákonodárcům je důležitým aspektem fungování demokracie. Je-li tedy lobbing transparentní, jeho vliv může být pozitivní.

Avšak důvěra veřejnosti v to, jak a v čím zájmu byly zákonodárné iniciativy připravovány, byla negativně ovlivněna opakovanými neprůhlednými postupy lobbistů či různých zájmových skupin. Četné skandály ukázaly naléhavou potřebu větší transparentnosti a odpovědnosti v této oblasti, jak ze strany zájmových skupin, tak ze strany představitelů veřejné moci.

Úlohou regulace lobbingu je zprůhlednit zájmy stojící za navrhovanými zákony a spojením mezi lobbisty a politiky. Ačkoli existují slibné zkušenosti s přijetím dobrovolných opatření ze strany soukromých firem a lobbistů, v rámci EU se nerozšířily. Projekt se proto zaměřuje na prosazení regulace lobbistických kontaktů, ale také na podporu seberegulačních aktivit všech zúčastněných.

Cíle projektu:

  1. Shromáždění informací o korupčních rizicích spojených s lobbingem se zvláštním zaměřením na finanční sektor
  2. .Shromáždění a výměna zkušeností s existujícími přístupy a nástroji protikorupčních aktivit a vytváření nových postupů
  3. Podpora řešení pro větší transparentnosti lobbingu v klíčových rozhodnutích ve veřejném a soukromém sektoru v 18 členských státech EU
  4. Vytvoření platformy spolupráce s příslušnými zainteresovanými stranami a občany,   jejich zapojení do boje proti korupci ve vazbě na lobbing

Klíčové projektové aktivity zahrnují:

  1. Tři setkání poradní skupiny projektu
  2. Seminář pro soukromý sektor spojený s tiskovou konferencí
  3. Seminář pro poslance a senátory k otázkám etického kodexu spojený s tiskovou konferencí
  4. Seminář pro úředníky státní správy k otázkám etického kodexu spojený s tiskovou konferencí
  5. Zpracování výzkumu v oblasti lobbingu a rizik korupce (stávající situace a doporučení pro tři uvedené sektory)
  6. Webové stránky projektu

Do projektu je zapojeno je 18 zemí Evropské unie a potrvá do srpna 2015.

Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs