Ochrana whistleblowerů v Arménii


Proč se věnujeme tomuto projektu

Whistleblowingu se věnujeme již řadu let. Naši právníci pomohli desítkám whistleblowerů a neúnavně bojují za funkční legislativu. Zákonodárci jim ještě nevyšli vstříc a Česká republika stále nemá zákon na ochranu oznamovatelů nekalého jednání. Praktická zkušenost a desítky kauz jsou však jasným důkazem, že společenské mínění se přehoupává od názoru, že jde o práskačství a bonzáctví k přesvědčení, že oznámit korupci nebo jiné nekalé jednání není něco špatného, ale je to integrální součást demokratické společnosti. Proto jsme se rozhodli naše zkušenosti předat dál a využít situace v Arménii – kde platný zákon mají, ale chybí jim naše rovina zkušeností s reálnými případy a vstřícnější společenské naladění.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu je:

  • sepsat příručku pro whistleblowery v Arménii, která by byla snadným vodítkem mezi legislativní a politickou situací;
  • vytvořit skupinu ambasadorů, kteří projdou školením jak právním, tak kampaňovým, a získané znalosti budou předávat dále i po skončení našeho projektu;
  • spustit informační web a šířit další materiály k celospolečenské osvětě.

Jaké máme výsledky

Během prvního setkání s našimi partnery z TI Arménie jsme srovnali legislativní, institucionální a společenské nastavení v obou zemích. Došli jsme k závěru, že situace je jaksi paradoxně převrácená – v České republice chybí právní úprava, ale institut oznamování nekalého jednání má zastání v neziskovém sektoru a částečně i v institucionální rovině. V Arménii naproti tomu byl přijat zákon, ale společenské podhoubí whistleblowingu nakloněno není.

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Související novinky

Pracovní návštěva TI-AM v Česku

2018 Novinky a komentáře Whistleblowing


První arménský projekt, který naše pobočka realizuje, se zaměřuje na problematiku whistleblowerů. Program Transition MZV ČR zahájil pilotní rok projektů v této zemi a proto jsme neváhali, a spolupráci nabídli arménské pobočce Transparency International. Projekt jsme odstartovali návštěvou dvou arménských expertek v ČR, během které se řešily detaily projektu i obecná problematika ochrany oznamovatelů s externími odborníky.
Témata: Whistleblowing