Obec Varnsdorf okomentovala projektovou dokumentaci, záměr výstavby školky je však stále nejasný

Publikováno: 22. února 2017

TI popsala v článku „Pomyslel někdo na děti, aneb Varnsdorf připravuje výstavbu mateřské školy, pro koho ale nezjišťoval“ problematické aspekty spolupráce města Varnsdorf se soukromými subjekty. Situaci TI dále sledovala a komunikovala s příslušnými subjekty. Jasněji však stále není.

Varnsdorf město

Ilustrační fotografie | zdroj: Město Varnsdorf

Na základě uveřejněného článku se na TI obrátil pan Radomír Grafek z RG architects studio s.r.o., aby doplnil informace ohledně vzniku projektové dokumentace. Oproti informacím, které obdržela TI od tajemníka města Varnsdorf, uváděl, že zástupci města spolupracovali se studiem na tvorbě projektové dokumentace. K tomuto starosta města následně zaslal TI i výpis komunikace mezi jednotlivými institucemi, ze které skutečně vyplývá, že zástupci města participovali na přípravě projektové dokumentace.

Zároveň však z předložených dokumentů stále jasně nevyplývá odůvodnění potřeby výstavby nové mateřské školky. Starosta zaslal TI analýzu stavu mateřských škol, ve které je uvedeno, že již ve školním roce 2015/2016 byly umístěny do mateřských škol všechny děti vč. dětí dvouletých, zároveň se předpokládá, že od roku 2016 bude počet dětí ve školkách klesat. Analýza zmiňuje skutečnost, že Mateřská škola Nezvalova má nevyhovující pavilony, avšak z analýzy nejsou dostupné podrobnější informace a na doplňující dotaz TI, jestli město nezvažovalo opravu těchto pavilonů oproti výstavbě nové MŠ, jsme nedostali konkrétní odpověď.

Příprava výstavby nové mateřské školky ukazuje, že veřejnost může pokládat velké množství souvisejících otázek, a to nejen s ohledem na hospodárnost celé realizace, ale i na naplnění hlavního účelu a potřeby města – tedy nutnosti zajištění míst v mateřských školách. „Město by tak mělo více dbát na otevřenou komunikaci a mělo by podrobněji vysvětlovat svůj záměr a postupy, a to i nad rámec zákonných povinností vyplývajících například ze zákona o svobodném přístupu k informacím,“ dodává Martina Mikolášková, vedoucí právní poradny TI.

Město by tak mělo více dbát na otevřenou komunikaci a mělo by podrobněji vysvětlovat svůj záměr a postupy, a to i nad rámec zákonných povinností vyplývajících například ze zákona o svobodném přístupu k informacím.

Související novinky