Nikola Skladanova

stážistka

Nikola je absolventkou bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně studuje magisterské obory Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia na FSV UK. Na stáž do TI nastoupila v květnu 2018.