Nejlepší praxe při odhalování a stíhání korupce

Dokument „Nejlepší praxe při odhalování a stíhání korupce“ obsahuje popis základních legislativních a institucionálních nástrojů pro boj proti korupci v České republice a v Bosně a Hercegovině včetně případových studií, hodnocení práce orgánů justice v Bosně a Hercegovině a nedostatky současného systému vyšetřování korupčních trestných činů.

Anglická verze je ke stažení zde.

Související projekty

Podpora nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování korupce

Smyslem projektu je posílení nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při odhalování a postihu korupce prostřednictvím mezinárodních zkušeností a sdílením nejlepší praxe s cílem přispět ke zlepšení vymahatelnosti protikorupčních zákonů a strategií.

Vice o projektu