Monika Fojtíková

asistentka právní poradny

Studentka 3. ročníku Právnické fakulty Karlovy univerzity. Na stáž v Transparency International nastoupila v únoru 2017, předchozí pracovní zkušenosti získala v advokátní kanceláři.