Místní referendum jako institut přímé demokracie 2015-2016

Předkládaný text vychází z legislativního zakotvení institutu místního referenda v právním řádu, dosavadní judikatury, z Analýzy místních referend 2014 ve snaze poskytnout co nejkomplexnější teoretický i praktický přehled o realizaci tohoto institutu na území České republiky a poskytnout pomůcku budoucím organizátorům místních referend. Text zabývající se referendy, která se konala v průběhu let 2015 a 2016, a příklady dobré a špatné praxe vychází z dat poskytnutých Ministerstvem vnitra a samotnými obcemi.

Publikace vznikla v rámci projektu: Reinforcing Direct Democracy in Belarus