Michal Pleskač

asistent právní poradny

Student 4. ročníku Právnické fakulty Karlovy university a absolvent bakalářského programu na fakultě Mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Mluví plynně anglicky a německy. Na stáž v Transparency International nastoupil v září 2017. Předchozí pracovní zkušenosti získal v advokátní kanceláři a justici.