Martin Pikous

stážista fundraisingu a komunikace

V roce 2013 absolvoval na Fakultě sociálních věd UK obor Marketingová komunikace a PR, v současnosti studuje ve 4. ročníku na Právnické fakultě UK obor Právo a právní věda. První zkušenosti s protikorupční tématikou získal v roce 2016 během stáže v projektu Rekonstrukce státu. Mimoto se věnuje marketingu a PR některých kulturních akcí. V TI působil od března do června 2017 a působil zde na pozici stážisty komunikace a fundraisingu.

Twitter: @MartinPikous