Lucia Vilimovská

asistentka fundraisingu a komunikace

Studuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Do Transparency International nastoupila v březnu 2015 jako stážista v PR. Od června roku 2016 působí v TI jako asistentka komunikace a fundraisingu.