Ondřej Ridl

asistent fundraisingu

ridl@transparency.cz

Student bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Zajímá se především o fungování politických stran, politickou kulturu u nás i v zahraničí a žurnalistiku. Do TI na pozici asistent fundraisingu nastoupil v lednu 2020 a pracoval zde do března 2020.

Bojujte proti korupci s námi.