Investigativa a analytika

Nikola Skladanova

výzkumník

skladanova@transparency.cz

Nikola je absolventkou bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně studuje magisterské obory Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia na FSV UK. Na stáž do TI nastoupila v květnu 2018.

Bojujte proti korupci s námi.