Investigativa a analytika

Kateřina Dvořáková

stážistka

katerina.dvorakova@transparency.cz

Je studentkou prvního ročníku oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zde je také členkou Politologického klubu. Již na gymnáziu se účastnila akcí týkajících se aktuálního dění jako Erasmian European Youth Parliament. Mluví anglicky a španělsky. Na stáž do Transparency International nastoupila v březnu 2022.

Bojujte proti korupci s námi.