Kateřina Dvořáková

stážistka

katerina.dvorakova@transparency.cz

Je studentkou prvního ročníku oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zde je také členkou Politologického klubu. Již na gymnáziu se účastnila akcí týkajících se aktuálního dění jako Erasmian European Youth Parliament. Mluví anglicky a španělsky. Stáž v TI absolvovala od března do června 2022.

Bojujte proti korupci s námi.