Barbora Bendlová

stážistka

Barbora vystudovala magisterský obor Evropská integrace na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde si zvolila vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy. Po studiu nyní pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako finanční manažerka projektů regionálního školství v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Právě studium na VŠE a zejména zvolená vedlejší specializace v ní probudila zájem o české politické dění, které sleduje ve svém volném čase. Tato skutečnost ji již podruhé přivedla ke stáži monitoringu voleb v TI. Na druhé stáži v týmu monitoringu voleb působila od června do září 2021.

Bojujte proti korupci s námi.