Naše projekty

Adéla Černá

stážistka

V říjnu nastoupí do 2. ročníku bakalářského oboru Komunikační studia: Žurnalistika na FSV UK. Právě žurnalistika ji zavedla k hlubšímu zájmu o politiku a na stáži v TI chce kultivovat svoje analytické schopnosti a práci se zdroji, které jdou ruku v ruce s novinářskou prací. Na stáž v týmu monitoringu voleb nastoupila v červnu 2021.

Bojujte proti korupci s námi.