Adam Frolík

stážista

frolik@transparency.cz

Adam je studentem 2. ročníku bakalářského oboru Politologie a mezinárodních vztahů na FSV UK. V Transparency International působil od března do června 2021 jako stážista analytického oddělení. Do TI se přihlásil, aby si osvojil zkušenosti s používáním otevřených zdrojů. Do budoucna by se chtěl věnovat bezpečnostním tématům.

Bojujte proti korupci s námi.