Investigativa a analytika

2501

Linda Kunertová

Linda je absolventkou bakalářského programu Economics and Business Econonomics na Utrecht University v Nizozemsku. Na […]

3110

Stanislav Kohout

Stanislav vystudoval bakalářský obor politologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Při studiích v Plzni psal […]

3003

Marek Chromý

Absolvent oboru Politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Do Transparency […]

1708

Milan Eibl

Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, do Transparency nastoupil jako stážista v roce 2013. Od roku 2014 […]