Lidé v TI

Martina Mikolášková
vedoucí právní poradny

Markéta Adamová
office manažerka

Ivana Dufková
projektová vedoucí

Petr Leyer
právník

Aneta Jarešová
projektová vedoucí

David Kotora
fundraising a komunikace

Tereza Štysová
finanční manažerka

Ondřej Cakl
projektový koordinátor

Milan Eibl
analytika a investigativa

Lenka Lenochová
projektová asistentka

Markéta Nováková
asistentka právní poradny

Apolena Ondráčková
asistentka právní poradny

Lucia Vilimovská
asistentka fundraisingu a komunikace

Marek Chromý
analytik

Jan Touš
stážista Minuty TI

Klára Šmejkalová
péče o dárce

Jakub Vaníček
stážista analytik

Monika Fojtíková
asistentka právní poradny

Martin Pikous
stážista fundraisingu a komunikace

Laura Pecíková
stážistka fundraisingu a komunikace

Tereza Bartoňová
stážistka Watchdog

Anna Plachá
stážistka Watchdog

Eliška Poulová
projektová stážistka

Správní rada TI

Jan Spáčil
předseda Správní rady TI

Ondřej Klofáč
člen Správní rady TI

Pavel Uhl
člen Správní rady TI

Lenka Černá
členka Správní rady TI

Pavlína Louženská
členka Správní rady TI

Dozorčí rada TI

Vladimír Králíček
předseda Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová
členka Dozorčí rady TI

Věra Výtvarová
členka Dozorčí rady TI