Lidé v TI

Petr Leyer
vedoucí právní poradny

Markéta Adamová
office manažerka

Ivana Dufková
projektová vedoucí

Aneta Jarešová
projektová vedoucí

David Kotora
fundraising a komunikace

Tereza Štysová
finanční manažerka

Ondřej Cakl
projektový koordinátor

Milan Eibl
analytika a investigativa

Lenka Lenochová
projektová asistentka

Markéta Nováková
asistentka právní poradny

Ekaterina Čalkina
asistentka právní poradny

Apolena Ondráčková
asistentka Právní poradny

Lucia Vilimovská
asistentka fundraisingu a komunikace

Jan Touš
stážista Minuty TI

Klára Šmejkalová
péče o dárce

Karolína Horvátová
stážistka PR a analytika

Marek Chromý
stážista analytik

Jakub Vaníček
stážista analytik

Správní rada TI

Jan Spáčil
předseda Správní rady TI

Ondřej Klofáč
člen Správní rady TI

Tomáš Němeček
člen Správní rady TI

Pavel Uhl
člen Správní rady TI

Dozorčí rada TI

Vladimír Králíček
předseda Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová
členka Dozorčí rady TI

Věra Výtvarová
členka Dozorčí rady TI