Lidé v TI

Statutární zástupce TI

Kancelář

Markéta Adamová
office manažerka

Právní poradna TI

Martina Kotouček Mikolášková
vedoucí právní poradny

Petr Leyer
právník

Apolena Ondráčková
asistentka právní poradny

Monika Fojtíková
asistentka právní poradny

Iveta Bartošová
stážistka

Investigativa a analytika

Milan Eibl
analytika a investigativa

Marek Chromý
analytik

Jakub Vaníček
stážista analytik

Tereza Bartoňová
stážistka Watchdog

Anna Plachá
stážistka Watchdog

Projekty TI

Ivana Dufková
projektová vedoucí

Ondřej Cakl
projektový koordinátor

Lenka Lenochová
projektová asistentka

Eliška Poulová
projektová stážistka

Tereza Plíštilová
projektová stážistka

Finance

Tereza Štysová
finanční manažerka

Fundraising a komunikace

David Kotora
fundraising a komunikace

Lucia Vilimovská
specialistka fundraisingu a komunikace

Jan Touš
stážista Minuty TI

Klára Šmejkalová
péče o dárce

Laura Pecíková
stážistka fundraisingu a komunikace

Správní rada TI

Jan Spáčil
předseda Správní rady TI

Ondřej Klofáč
člen Správní rady TI

Pavel Uhl
člen Správní rady TI

Lenka Černá
členka Správní rady TI

Pavlína Louženská
členka Správní rady TI

Dozorčí rada

Vladimír Králíček
předseda Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová
členka Dozorčí rady TI

Věra Výtvarová
členka Dozorčí rady TI