Lidé v TI

Statutární zástupce TI

David Ondráčka
ředitel české pobočky TI a člen globální Správní rady TI

Kancelář

Klára Šmejkalová
office manažerka a péče o dárce

Právní poradna TI

Sylvie Kloboučková
vedoucí právní poradny

Petr Leyer
právník

Apolena Ondráčková
asistentka právní poradny

Michal Pleskač
asistent právní poradny

Jan Dupák
právník

Investigativa a analytika

Milan Eibl
vedoucí analytik

Marek Chromý
datový analytik a investigativec

Linda Kunertová
stážistka

Nikola Skladanova
stážistka

Projekty TI

Ondřej Cakl
projektový koordinátor

Lenka Lenochová
projektová koordinátorka a editorka

Jana Stehnová
projektová koordinátorka

Finance

Hana Vitovská
finanční manažerka

Fundraising a komunikace

David Kotora
manažer fundraisingu a komunikace

Lucia Vilimovská
specialistka fundraisingu a komunikace

Eva Húsková
stážistka

Správní rada TI

Jan Spáčil
předseda Správní rady TI

Ondřej Klofáč
člen Správní rady TI

Pavel Uhl
člen Správní rady TI

Lenka Černá
členka Správní rady TI

Pavlína Louženská
členka Správní rady TI

Philip Staehelin
člen Správní rady TI

Dozorčí rada

Vladimír Králíček
předseda Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová
členka Dozorčí rady TI

Věra Výtvarová
členka Dozorčí rady TI