Lednové PR Forum v Havasu

Publikováno: 20. února 2018

Letošní první PR Forum APRA (Asociace Public Relations Agentur) se konalo 31. ledna 2018 v ikonické budově pavilonu Expo 58 na Letné. Zde sídlí jeden z našich členů, agentura Havas PR Prague, která byla také odborným garantem programu.

  • Ondřej Svatoň, Skanska a.s. | zdroj: Havas PR Prague

Lednové PR Forum | zdroj: Havas PR Prague

Tématem PR Fora byly trendy v komunikaci v Česku a ve světě v roce 2018. Celým odpolednem, kterého se zúčastnilo téměř 50 komunikačních profesionálů, provázel Michal Vlasák, Co-Managing Director Havas PR Prague.

Přednášky odstartoval Martin Pavlíček, rovněž Co-Managing Director z Havasu, představením vybraných fenoménů utvářejících komunikaci v letošním roce. Vyzdvihl například retailovou revoluci, kdy jsme svědky toho, jak online a offline prodej splývají. Zaměřil se i na témata genderové neutrality, ageismu či důrazu na společensky prospěšné podnikání. Kompletní studie Havas PR na toto téma je ke stažení zde.

Ondřej Svatoň, šéf komunikace Skanska a.s., seznámil s firemními hodnotami společnosti Skanska v externí komunikaci. V případě této společnosti se firemní hodnoty promítají do všech sfér jejích aktivit – od bezpečnosti na pracovišti, přes vybavení kanceláří až po přístup k jednotlivým zaměstnancům a jejich rodinám.

Z korporátní sféry do oblasti „informační války“ přenesl účastníky Nikita Poljakov, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Ve svém vystoupení Dezinformace a volby představil projekt zaměřený na zmapování fenoménu fake news a na konkrétních příkladech ukázal, jak dezinformace ovlivnily nedávná volební klání v Česku.

Jan Růžička, editor sociálních sítí týdeníku Respekt, v rámci příspěvku Instagram jako nový Facebookupozornil na to, že v uplynulém roce prodělal Facebook určitou sebereflexi. Bude zajímavé sledovat, zda se letos podaří jeho zakladateli splnit předsevzetí a „napravit“ tuto největší sociální síť.

David Kotora z Transparency International ČR seznámil publikum s komunikačními kampaněmi této neziskové organizace, která upozorňuje na korupci. V poslední době se Transparency zaměřuje i na téma sportu a snaží se oslovit co nejširší publikum, například videoštafetou se slavnými sportovci.

O závěr přednáškového odpoledne se postaral Lukáš Kunce ze společnosti Amanita Design se svým odlehčeným představením kampaně pro počítačovou hru Chuchel. V ní úspěšné herní studio vsadilo na typicky český humor: dělat si legraci ze všeho a za všech okolností. O tom, že tento přístup funguje, svědčí publicita v největších světových herních médiích zapojení významných influencerů.

Silvie Marhoulová, ředitelka APRA, rovněž krátce seznámila přítomné s aktivitami asociace pro rok 2018. Patří mezi ně např. další ročník České ceny za public relationsPR Summitvzdělávací aktivity a také další PR Fóra.

Zdroj: APRA

V poslední době se Transparency zaměřuje i na téma sportu a snaží se oslovit co nejširší publikum, například videoštafetou se slavnými sportovci.