Laura Pecíková

stážistka

Je studentkou bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na UK. Předtím absolvovala roční studium žurnalistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Do Transparency International nastoupila v březnu 2017 s cílem propojit obě zaměření.