Kurzy občanské protikorupční sebeobrany


Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany realizovala Transparency International Česká republika v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období srpen 2012 – říjen 2013.

Co konkrétně děláme

V první fázi bylo vybráno 8 regionů, resp. regionálních center – Brno, Broumov, Liberec, Opava, Plzeň, Příbram, Ústí nad Labem, Zlín. V každém městě proběhla v rámci projektu veřejná debata následovaná kurzem. Veřejné debaty byly vždy zacíleny na aktuální problémy regionu. Průměrná účast byla 50 osob. Veřejnou debatu moderovali pracovníci Transparency International, jednotlivá vystoupení zajistili odborníci na danou problematiku, zástupci občanských organizací a iniciativ a zastupitelé města. Na veřejné debaty tematicky navazovaly kurzy, účastníci mohli od právníků Transparency International získat konkrétní informace o možnosti využití nástrojů boje proti korupci. Průměrná účast na kurzu byla 16 osob. Tyto hlavní projektové aktivity doplnily informační, propagační a výukové materiály. Řada z nich je k dispozici na webu projektu.

Přímí účastníci projektových aktivit i ostatní představitelé cílových skupin získali vědomosti a dovednosti potřebné k monitoringu výkonu veřejné moci a k aktivním krokům proti korupčnímu jednání.

Tyto cíle byly podpořeny výukovými a motivačními materiály. Zároveň byla prostřednictvím webových stránek projektu vytvořena platforma, které umožňuje získávání dalších informací a materiálů a výměnu zkušeností, udržuje tak a stimuluje zájem občanů o další vzdělávání. Tvoří odbornou a organizační podporu projektu a jsou komunikačním prostředím se členy cílových skupin.

Jaké máme výsledky

Z hodnocení vyplývá, že účastníci nejvíce oceňovali informační a motivační přínos kurzů a veřejných debat – získání či rozšíření znalostí v dané oblasti, pochopení smysluplnosti občanských aktivit v boji proti korupci a potřeby větší osobní angažovanosti. Mnozí je vnímali jako povzbuzení pro vlastní zapojení do občanské kontroly nakládání s veřejnými prostředky a pro vytváření občanských iniciativ pro boj proti korupci. Velmi pozitivně hodnotili kvalitu prezentací i připravených materiálů, vystoupení odborníků a jednotlivé kazuistiky. Oceňovali také možnost diskuse a její konstruktivnost. V řadě názorů byl vyjádřen požadavek na další obdobné aktivity.

 

20. 11. 2012 V ústeckém Hraničáři se debatovalo o evropských dotacích

18. 2. 2013 Téměř stovka lidí přišla v Brně diskutovat nad problematikou územního plánování

21. 3. 2013 V Plzni se debatovalo nad referendem a korupcí na zdejších právech

23. 4. 2013 Broumovská debata Transparency International otevřela otázky kolem měšťanského pivovaru

10. 5. 2013 Veřejná debata Transparency International ve Zlíně řešila otázku svobodného přístupu k informacím

4. 6. 2013 Veřejná debata Transparency International v Příbrami otevřela řadu citlivých problémů

18. 6. 2013 Veřejná debata Transparency International v Opavě upozornila na důležitost zveřejňování informací pro úspěšné zapojení občanů

18. 9. 2013 Transparency International zaplnila libereckou knihovnu

Donoři

LOgo KOPS 

Doba trvání: srpen 2012 – říjen 2013

Související novinky

KOPS je hodnocen velice pozitivně

2013 Novinky a komentáře


 IMG501.jpgKurzy občanské protikorupční sebeobrany byly prezentovány jako úspěšný projekt na Výroční konferenci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která proběhla za účasti zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, zástupců krajských úřadů, ředitelů škol a školských zařízení a dalších hostů v pražském hotelu Don Giovanni.

Transparency International a příbramští aktivisté k otázce veřejného majetku a nakládání s ním

2013 Novinky a komentáře


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Pribramske_Hradcany.jpg/254px-Pribramske_Hradcany.jpgByl prodej První polikliniky, který vyvolal tolik emocí, posledním svého druhu? Kolik stálo v Příbrami náměstí a nešlo jej opravit levněji? Proč v Příbrami chátrají tradiční sportoviště? Jaké má město vlastně priority v oblasti městského majetku a postupuje radnice vůči svým občanům dostatečně otevřeně? Na tyto i spousty dalších otázek budou 4. června od 17 hodin občanům města Příbram odpovídat zástupci Transparency International, místních aktivistů i politiků na veřejné debatě v Malé scéně příbramského divadla.

Veřejná debata Transparency International ČR ve Zlíně „Nebát se a jednat“ otevřela otázky o svobodném přístupu k informacím

2013 Novinky a komentáře


Přestože byl již páteční, téměř letní večer, sešly se na veřejné debatě k tématu „Nebát se a jednat“ ve zlínském zámku dvě desítky občanů města. Veřejná debata se konala v rámci Zlínského jara a jako součást projektu Transparency International Kurzy občanské protikorupční sebeobrany.  Nosným tématem byla otázka svobodného přístupu k informacím. Tedy na jaké informace má občan právo a jak se jich domoci.