Královéhradeckému kraji hrozí zrušení pětimiliardového tendru na autobusovou dopravu

Publikováno: 8. června 2016

Tendr na autobusového dopravce v královéhradeckém kraji byl vyhlášen už v září 2015, vyhlášení výsledků však pozdržely protesty odborů. Kraj poté pozměnil zadání tendru, včetně požadavku na uvedení minimální mzdy pro řidiče. Do celé zápletky však vstoupil antimonopolní úřad, který zatím zadávací řízení nepravomocně zrušil kvůli údajně diskriminačnímu požadavku v zadávací dokumentaci. Kraj však s rozhodnutím nesouhlasí a podal proti rozhodnutí rozklad. Tendrem za 5,5 mld. Kč měl být vybrán provozovatel autobusové dopravy v regionu s účinností od 1. 1. 2017 na 10 let.

Martina Mikolášková - foto

Martina Mikolášková, právnička TI | zdroj: TI

Pokud bude zakázka pravomocně zrušena, bude třeba ji vypsat znovu. Jednou z možných variant je i zřízení vlastního autobusového dopravce. Na tuto možnost a na další možná řešení si chce kraj nechat zpracovat odborné studie ze dvou vysokých škol. Tyto analýzy by měly být zadány na základě zadávacích řízení.

Antimonopolní úřad se zakázkou zabýval několikrát. Nikdy však nerozhodl o jejím zrušení, maximálně pozastavil zadávací proces. Až nyní konstatoval, že konkrétní zadávací podmínka je diskriminační, což může být způsobeno složitostí předmětu veřejné zakázky a tím, že předchozí podněty a návrhy tuto konkrétní podmínku nezmiňovaly. „Úřad může primárně hodnotit procesní postupy zadavatele, dílčí podmínky je možné zkoumat až na konkrétní návrhy. Domnívám se však, že hejtmanství vypsalo tendr včas. Pokud se podíváme na množství žádostí o dodatečné informace nebo námitek a srovnáme je s podobnými tendry z jiných krajů, lze zakázku hodnotit jako složitou. Jelikož je zakázce věnována významná pozornost veřejnosti, je korupční riziko u této zakázky v podstatě minimální. Ze zkušenosti můžeme říci, že mnohem větší riziko korupce je u zakázek malého rozsahu, pro které platí minimální procesní pravidla.

„Obecně můžeme ze statistik vyčíst, že až třetina veřejných zakázek je zrušena. Proto bych nevinila kraj z podcenění situace, ať už v případě zakázky na autobusového dopravce nebo v případě tendru na náchodskou nemocnici, který byl v minulosti opakovaně rušen,“ říká ke kauze právnička TI Martina Mikolášková.

Celý pořad si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu Plus.

Obecně můžeme ze statistik vyčíst, že až třetina veřejných zakázek je zrušena. Proto bych nevinila kraj z podcenění situace, ať už v případě zakázky na autobusového dopravce nebo v případě tendru na náchodskou nemocnici, který byl v minulosti opakovaně rušen.