Předražená demolice tělocvičny

Vyřešeno Vydáno 11. 07. 2014

Město Unhošť v roce 2009 realizovalo demolici staré tělocvičny. Na jejím místě měla být posléze postavena nová sportovní hala. Zbourání původního objektu proběhlo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Město vybralo nejnižší z obdržených nabídek, která činila 6 260 503 Kč s DPH.

Problematickým bodem bylo, že si zadavatel již v přípravné fázi uvedené veřejné zakázky neověřil, v jakých cenových relacích se může investice pohybovat. Znalecký posudek stanovil cenu stavebních prací na 1,5 mil. Kč.

Uvedeným způsobem mohlo dojít k výběru předražené nabídky a porušení zákona o finanční kontrole, který má právě podobným následkům zabránit. Jelikož je za náležitý průběh finanční kontroly v obci zodpovědný starosta, rozhodla se TI obrátit na orgány činné v trestním řízení, aby vše náležitě prověřily. Věc byla na podzim 2013 policejním orgánem odložena. V nedávné době však proběhl dohled Krajského státního zastupitelství v Praze a věc byla vrácena k došetření. TI na počátku roku 2014 kontaktovala i Nejvyšší státní zastupitelství, jež se problematikou zabývá metodicky, se žádostí o stanovisko ve věci limitů trestněprávní aplikace zákona o finanční kontrole.

I při dodržení všech pravidel vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách může dojít k výrazné odchylce od obvyklé tržní ceny. TI proto věnuje pozornost právě zákonu o finanční kontrole, který by mohl být účinným prostředkem k eliminaci zbytečných nákladů veřejné správy.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.