Nepříliš čistá Cidlina

Vyřešeno Vydáno 11. 07. 2014

Projekt Čistá Cidlina měl za cíl dobudovat kanalizační sít a zřídit novou čističku odpadních vod v některých vybraných obcích regionu Jičínsko. Zadávací řízení na stavební práce za cca 73 mil. Kč, které v této souvislosti vyhlásil realizátor projektu, Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., však od počátku provázely pochybnosti o jejich transparentnosti.

Především hodnotící kritéria byla nastavena tak, že umožňovala vyšší bodové hodnocení u nabídky uchazeče, který sliboval zcela nereálné lhůty dodání stavebního díla či přehnaně vysoké smluvní pokuty. Takto nastavená kritéria a následné jednání hodnotící komise, které nevyloučilo nabídku společnosti GEOSAN GROUP, a. s., pro zjevně nepřiměřené hodnoty, pak umožnily výběr uchazeče, jehož nabídka byla o skoro 100 mil. vyšší než nabídka uchazeče, jenž se umístil jako druhý v pořadí.

Výše zmíněné okolnosti pak navíc vedly k tomu, že dílo nebylo dokončeno v termínu. Představenstvo VOS, opět v rozporu se zájmy jím zastupované společnosti, vyšlo společnosti GEOSAN vstříc a uzavřelo s ní dodatek, který termín dokončení stavby prodloužil. Když však ani následné prodloužení nestačilo, nebylo přistoupeno ani k vymáhání vysoké smluvní pokuty.

Whistleblowerské centrum TI důkladně analyzovalo veškeré obdržené materiály a došlo k závěru, že skutkové okolnosti daného případu nasvědčují úmyslnému jednání s cílem sjednání výhodnějších podmínek ve prospěch společnosti GEOSAN GROUP, a. s. Z tohoto důvodu podala TI na začátku listopadu 2013 trestní oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu.

Přestože trestní oznámení bylo odloženo a ani ÚOHS pochybení neshledal, byla Evropská komise opačného názoru a uložila krácení dotace ve výši 17,5 mil. korun.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.