Kauza MHD v České Lípě

Publikováno: 14. listopadu 2017

V říjnu 2017 jsme otevřeli kauzu díky oznámení whistleblowera, který nás upozornil na chystané problematické řešení, které chce město Česká Lípa použít pro otázku veřejné hromadné dopravy.

Česká Lípa, ilustrační foto | zdroj: ceskolipsko.info

KDE LEŽÍ PROBLÉM?

Whistleblower upozornil organizace Transparency International a Oživení na problematickou smlouvu, kterou se chystá uzavřít město Česká Lípa s poskytovatelem dopravních služeb. Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl. Společnost BusLine a.s. může tímto způsobem získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže.

 

ANALÝZA

Vzhledem k přeměně struktury akciové společnosti BusLine na holdingové uspořádání přinášíme přehlednou analýzu současného nastavení majetkové sítě kolem skupiny BusLine.

BusLine – Analýza 14. 11. 2017

Současně s tím přinášíme také právní výklad o výjimce, kterou chce město využít, aby se vyhnulo zadávacímu řízení pro zajištění dopravní obslužnosti.

Zajišťování dopravní obslužnosti ve světle evropského a českého práva 14. 11. 2017

Pokud by Česká Lípa výše navrhované řešení uskutečnila, zadělala by si na závažný problém, protože by dle našeho názoru porušila jak soutěžní právo, tak i zákaz státní podpory. Proto jsme doporučovali zastupitelům, aby uvážili, jestli chtějí k tomuto řešení veřejné dopravy přistoupit.

 

VÝSLEDEK

Více než půl roku jsme aktivně poukazovali na problematickou smlouvu v České Lípě. Zastupitelstvo města plánovalo podepsat spolupráci o vzniku společného podniku se soukromým dopravcem společností BusLine, a to bez výběrového řízení. Na celou kauzu nás upozornil whistleblower. Spolu s organizací Oživení jsme vyzvali zastupitele, aby své rozhodnutí přehodnotili. A ve středu 16. května se tak skutečně stalo.

 

DONOR

Podpořeno grantem NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Zapojte se i Vy do boje proti korupci. Stačí pouze kliknout na horní liště na zelené tlačítko Podpořte nás.

Související projekty

Dobrá i špatná praxe ve veřejných zakázkách

Tématu se věnujeme dlouhodobě, především formou analýz, legislativních doporučení na zlepšení stávajícího stavu, ale i konkrétních kauz. Tentokrát jsme se rozhodli zaměřit právě na investigativní stránku věci, na konkrétní flagrantní případy dobré praxe i chybně …

Vice o projektu

Související novinky