Karolína Horvátová

  • Rok vydání: 2014

Studuje bakalářský obor Politologie a mezinárodních vztahy na Fakultě sociálních věd UK a zároveň magisterský obor Právo na Právnické fakultě UK. Do Transparency International nastoupila v srpnu 2016 jako stážistka pro PR a analytiku.