Karolína Horvátová

stážistka fundraisingu a komunikace

Studuje bakalářský obor Politologie a mezinárodních vztahy na Fakultě sociálních věd UK a zároveň magisterský obor Právo na Právnické fakultě UK. Do Transparency International nastoupila v srpnu 2016 jako stážistka pro PR a analytiku. V TI působila do prosince 2016.