Index vnímání korupce 2010

  • Typ publikace: Analýza
  • Rok vydání: 2010
  • Ke stažení: 2010_CPI_EN

Od roku 1995 vydává Transparency International Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI). Tento index se zaměřuje na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Index CPI hrál důležitou roli ve zvyšování veřejné informovanosti o korupci a v bourání tabu, které korupci obklopovalo. V mnoha zemích vedl k zavádění značných reforem. CPI však pouze ukazuje na příjemce úplatků. TI si uvědomovala jeho nedostatečnost, hlavně fakt, že CPI neodráží odpovědnost zemí-exportérů za šíření mezinárodní korupce. Proto od roku 1999 zavedla TI Index plátců úplatků (Bribe Payers Index; BPI), který seřazuje exportující země světa podle jejich sklonu k uplácení.

Oba indexy jsou založeny pouze na vnímání určité situace. Je nemožné založit srovnávání úrovně korupce v různých zemích na primárních empirických datech, například na srovnávání počtu zatčených či počtu soudních případů. Takovéto údaje obecně neodrážejí opravdovou úroveň korupce v příslušné zemi, ale spíše schopnost žalobců, soudů či médií korupci odhalovat. Jediná metoda sběru dat vhodných pro srovnání je stavět na zkušenostech a vnímání situace těmi, kdo jsou nejvíce vystaveni korupci v realitě, tedy podnikatelů, analytiků, obchodních komor atd.

U indexů za jednotlivé roky najdete informace o aktuálně použité metodologii a další vysvětlující informace. Více podrobností o indexech CPI a BPI a jejich metodologii najdete (v angličtině) na stránkách Transparency International (www.transparency.org).

Související novinky

Hodnocení České republiky v Indexu vnímání korupce (CPI) 2012 odráží hluboce rozloženou státní správu, špatné fungování politických stran a nedotažení klíčových priorit protikorupční politiky

Index vnímání korupce – CPI 2012 hodnotí podle míry vnímání korupce 176 zemí na stupnici 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Česká republika získala v roce 2012 49 bodů a umístila [...]

Vice

Index vnímání korupce /CPI/ Transparency International v roce 2013: v hodnocení 31 evropských zemí je Česká republika na 25. místě
Transparency International (TI) dnes zveřejnila žebříček 177 zemí seřazených podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru. Podle vyjádření zástupců české pobočky TI je hodnocení České republiky odrazem neschopnosti dotahovat klíčová protikorupční opatření a zavést [...]

Vice

Související novinky