Financování TI

Publikováno: 1. října 2014

Z čeho je financována TI a proč nemá transparentní účet?

TI +claim (1)

Transparency International Česká republika: „Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“ | zdroj: TI

Veškeré informace o financování TI, o sponzorech, dárcích jsou uveřejněny ve výročních zprávách.

Transparentní  účet by měly primárně zřizovat subjekty, podílející se či mající zájem se podílet na správě věcí veřejných. Nelze v této souvislosti uvažovat o rozkrývání veškerého účetnictví obchodních společností, neziskových organizací a vlastně ani politických stran. Toho nelze tímto způsobem dosáhnout.

Kde však transparentní účet může velmi dobře splnit svou roli, jsou časově omezené a účetně jednoduché akce. Příkladem mohou být charitativní veřejné sbírky a předvolební kampaně. U obou typů akcí je důležité mít ve správném čase informace, které pomohou dárcům či voličům se kvalifikovaně rozhodnout.

Argument politických stran, že transparentní účet nemají, protože veškeré informace ohledně financování budou zveřejněny ve výroční zprávě v dubnu následujícího roku (s mnohaměsíčním zpožděním po kampani), tedy neobstojí a TI proto od svého požadavku neustoupí.

Na rozdíl od politických stran je TI součástí občanské společnosti, tedy neaspiruje na získání výkonné ani zákonodárné moci a důvěry voličů. Zdroje financování TI jsou navíc dohledatelné a dlouhodobé. Jednorázové dary se pak řídí přesnými pravidly a informace o členech klubu jsou zveřejňovány na internetových stránkách TI.

Transparentní účet by měly primárně zřizovat subjekty, podílející se či mající zájem se podílet na správě věcí veřejných. Nelze v této souvislosti uvažovat o rozkrývání veškerého účetnictví obchodních společností, neziskových organizací a vlastně ani politických stran. Toho nelze tímto způsobem dosáhnout.