„Falešná“ restituce pozemků

Publikováno: 4. září 2014

Na žádost kojeneckého ústavu v Krči prověřuje TI již několik měsíců miliardové machinace s pozemky v rámci uplatňování náhradních restitučních nároků. Hrozí mu totiž ztráta zahrady, jejíhož vlastnictví se prostřednictvím svého advokáta Honzíka domáhá „falešná“ restituentka Bednářová.

Transparency International Česká republika: "Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země."

Logo Transparency International Česká republika | zdroj: TI

Dosavadní zjištění ukazují na podezření z organizovaného protiprávního jednání, jehož charakter a rozsah nemá v polistopadové historii obdoby. Podstata jednání spočívá v uplatnění restitučního nároku na vydání náhradního pozemku, kdy původní pozemky vlastněné velkostatkářem Bečvářem nemohou být státem navráceny. Tyto náhradní pozemky mohou dle zákona získat pouze přímí potomci vlastníka původního pozemku, v inkriminovaných případech však pozemky restituovala paní Bednářová, dědička ze závěti, nikoliv pokrevní příbuzná velkostatkáře Bečváře.

Pod záminkou nápravy křivd spáchaných komunistickým režimem tak stát postupně přichází o velmi lukrativní pozemky, jež nakonec končí v rukou neznámých vlastníků. Již získané pozemky byly následně převedeny na obchodní společnosti s nejasnou majetkovou strukturou končící v daňových rájích. Proto TI vyzvala dopisem premiéra a ministra zemědělství, aby se těmito kauzami v rámci svých zákonných možností důsledně zabývali, včetně odpovědnosti bývalého vedení Pozemkového úřadu a Pozemkového fondu.

Jde o odkrytí Pandořiny skříňky. Je jasné, že takto propracovaný mechanismus se nezrodil v hlavě jediné neoprávněné restituentky, která jej pak prostřednictvím „nevědoucího“ advokáta realizovala, a další obětí jejího podvodu se staly příslušné úřady. Je tedy třeba prověřit veškeré okolnosti průběhu kauzy, zejména role všech zainteresovaných osob, včetně advokátů a firem, na něž byly pozemky převedeny. Hlavní odpovědnost dle názoru TI leží na bedrech Státního pozemkového úřadu.

Proto TI vyzvala dopisem premiéra a ministra zemědělství, aby se těmito kauzami v rámci svých zákonných možností důsledně zabývali, včetně odpovědnosti bývalého vedení Pozemkového úřadu a Pozemkového fondu.

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Související novinky