Whistleblowing

1912

Jak reagovat, když se stanete svědky nekalého jednání?

Existuje mnoho situací, které nejsou přímo korupční výzvou, u kterých však je na místě důvodné […]

2807

Jak reagovat při korupční výzvě?

I Vy můžete někdy v životě čelit tzv. korupční výzvě, tedy situaci, kdy Vás někdo požádá o úplatek. Mnohdy se jedná o situaci zcela nečekanou, která vyžaduje rychlé rozhodnutí. Proto je důležité, být na ni připraven.