Volby

0712

Kandidát má 0 hlasů, přitom jsem ho volil

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a […]

0712

Je nabízení zmrzliny za nevyužité volební lístky ANO a KSČM korupce, resp. kupčení s hlasy?

Aby mohla být úspěšná případná žaloba na vyslovení neplatnosti hlasování nebo voleb, musí být naplněn […]

0712

Počítá se vhození prázdné úřední obálky jako neplatný hlas?

Domníváme se, že v případě, kdy je do volební urny vhozena prázdná úřední obálka, není vyhodnocena […]

0712

Může 5 tisíc ztracených voličských průkazů ovlivnit výsledek voleb a mohou být volby kvůli tomu neplatné?

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že došlo ke ztrátě cca 5 tisíc voličských průkazů napříč Českou republikou. […]