Trestněprávní přesah

1604

Lze nějak právně postihnou uzavření nevýhodné smlouvy obce (tedy za cenu jinou než v místě a čase obvyklou) na pronájem nemovitého majetku?

Ustanovení §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), […]

1504

Kam podat podnět na zneužití evropských dotačních prostředků?

Ve věci podání podnětu pro prošetření zneužití dotací čerpaných v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU […]