Dotazy právní poradny

1912

Jak reagovat, když se stanete svědky nekalého jednání?

Existuje mnoho situací, které nejsou přímo korupční výzvou, u kterých však je na místě důvodné […]

0712

Musí se zastupitelstvo vypořádat s návrhem občanů obce na změnu rozpočtu obce?

Dle §16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (dále jen […]

0712

Může zastupitelstvo obce pověřit zpracováním konkrétního úkolu radu obce?

Dle našeho názoru se domníváme, že zastupitelstvo nemůže explicitně úkolovat radu obce. Odůvodňujeme to tak, […]

0712

Mají zastupitelé povinnost odpovědět při zasedání zastupitelstva na dotazy občanů ihned?

Zákon o obcích dává v § 16 odst. 2 písm. g) občanům obce právo podávat […]

0712

Jak má správně postupovat obec, uvolní-li se mandát v zastupitelstvu obce?

Dle § 56 zákona o volbách do zastupitelstev platí, že „Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, […]

0712

Může neúplné zastupitelstvo čtyř mandátů řídit obec?

Podle § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev […]

0712

V jakém okamžiku vznikne zvolenému zastupiteli mandát a co se stane v případě, že odmítne složit slib?

Podle § 55 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a […]

0712

Kandidát má 0 hlasů, přitom jsem ho volil

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a […]

0712

Je nabízení zmrzliny za nevyužité volební lístky ANO a KSČM korupce, resp. kupčení s hlasy?

Aby mohla být úspěšná případná žaloba na vyslovení neplatnosti hlasování nebo voleb, musí být naplněn […]

0712

Počítá se vhození prázdné úřední obálky jako neplatný hlas?

Domníváme se, že v případě, kdy je do volební urny vhozena prázdná úřední obálka, není vyhodnocena […]

0712

Může 5 tisíc ztracených voličských průkazů ovlivnit výsledek voleb a mohou být volby kvůli tomu neplatné?

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že došlo ke ztrátě cca 5 tisíc voličských průkazů napříč Českou republikou. […]

Zobrazit více

Zobrazeno 1 - 12 článek z celkových 46