David Svoboda

asistent právní poradny

Je absolventem programu „Law with International relations“ na anglické University of Sussex (titul LLB) a také absolventem magisterského programu v oboru Law (LLM), kde se soustředil především na právo mezinárodního obchodu, finanční zločin nebo mezinárodní právo veřejných zakázek. V současné chvíli si doplňuje anglické právní vzdělání také o české státnicové předměty na Univerzitě Karlově. Předchozí pracovní zkušenosti získal v advokátních kancelářích v ČR i Anglii. V TI působil od června do prosince 2016.