Whistleblowing

„Whistleblowing“ neznamená jen nahlášení nekalého jednání. Ve whistleblovingu jde o to, aby toto oznámení někdo kompetentní a důvěryhodný prověřil, případně zakročil. Ideálně s co nejmenšími následky pro oznamovatele (whistleblowera).

Víte, že

  • celosvětově je jedna 1/3 všech případů podvodného jednání odhalena díky whistleblowerům, což je více než odhalí auditoři, policie nebo odbory interní kontroly dohromady?
  • dva ze tří zaměstnanců EU jsou připraveni upozornit na nekalé praktiky na pracovišti?

Největší bariérou pro oznámení nekalého jednání je pocit zbytečnosti oznámení a strach z následků. Proto je na místě otázka: jaká je právní ochrana oznamovatele v ČR? Podle celosvětové studie TI je částečná.

Pro whistleblowera je důležité mít možnost se o své situaci s někým nezávislým poradit.

 

Z tohoto důvodu jsmev roce 2013 u příležitosti Dne boje proti korupci spustili specializovaný web pro whistleblowery, kde najdou rady, jak postupovat a také kontakt na pracovníky právní poradny TI, kteří mohou v oprávněném případě kauzu řešit jménem TI.

Související projekty

Ochrana whistleblowerů v Arménii
Whistleblowingu se věnujeme již řadu let. Naši právníci pomohli desítkám whistleblowerů a neúnavně bojují za funkční legislativu. Praktická zkušenost a desítky kauz jsou jasným důkazem, že společenské mínění se přehoupává od názoru, že jde o práskačství a bonzáctví k přesvědčení, že oznámit korupci nebo jiné nekalé jednání není něco špatného, ale je to integrální součást demokratické společnosti.

Vice o projektu